نمایندگی میزبانی وب سی پنل

WHM / cPanel Web Hosting Reseller

نمایندگی الماس 5 گیگابایت 2 موجود است

5 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


دی ان اس اختصاصی


کنترل پنل WHM/cPanel

نمایندگی الماس 10 گیگابایت 2 موجود است

10 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


دی ان اس اختصاصی


کنترل پنل WHM/cPanel

نمایندگی الماس 20 گیگابایت 2 موجود است

20 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


دی ان اس اختصاصی


کنترل پنل WHM/cPanel