فضای میزبانی اشتراکی سی پنل

cPanel Shared Hosting

پکیج الماس 1 گیگابایت 4 موجود است

1 گیگابایت (1024 مگابایت)


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


کنترل پنل حرفه ای سی پنل / cPanel


پشتیبانی 24 ساعته

پکیج الماس 3 گیگابایت 2 موجود است

3 گیگابایت (3072 مگابایت)


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


کنترل پنل حرفه ای سی پنل / cPanel


پشتیبانی 24 ساعته

پکیج الماس 5 گیگابایت 3 موجود است

5 گیگابایت (5120 مگابایت)


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


کنترل پنل حرفه ای سی پنل / cPanel


پشتیبانی 24 ساعته

پکیج الماس 8 گیگابایت 3 موجود است

8 گیگابایت (8192 مگابایت)


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


کنترل پنل حرفه ای سی پنل / cPanel


پشتیبانی 24 ساعته

پکیج الماس 10 گیگابایت 3 موجود است

10 گیگابایت (10240 مگابایت)


پهنای باند نامحدود


امکانات نامحدود


کنترل پنل حرفه ای سی پنل / cPanel


پشتیبانی 24 ساعته