تمام لذت عمرم در اين است که مولايم اميرالمومنين است.
عید غدیر، بر حامیان راستین ولایت مبارک باشد.


Thursday, August 30, 2018

« بازگشت